top of page

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

(Aşağıda yer alan BİLDİRİ KAYIT FORMU'nu göndermeniz zorunludur. Bildirinizi hazırlarken aşağıda verilen taslakları incelemeyi unutmayınız!!!)

Kongrede sunulacak bildiriler; deneysel çalışma, klinik çalışma veya özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte ve sonuç mesajı vermelidir. Kongre, tıp ve sağlık alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Herhangi bir branş/konu sınırlaması yoktur. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

“Bildirilerin etik, bilimsel, mevzuata uygunluk bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.”

Yazım Kuralları

 • Özetler konuralpkongre@gmail.com mail hesabına gönderilmelidir.

 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

 • İsim ve soyisim sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Ahmet Yıldız

 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aaaa Ana Bilim Dalı, Düzce

 • Özet başlığının ilk harfleri büyük yazılmalı ve başlıkta mümkün olduğunca kısaltma kullanılmamalıdır.
  Örn:  Aaaa Aaaa Aaaa Aaaa Aaaa

 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk geçtiği yerde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 • Özet; amaç, materyal ve metot, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 150-300 kelime arasında olmalıdır. İngilizce özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Türkçeden İngilizceye yapılacak çevirilerde bu konuya dikkat edilmelidir. 

 • Özetler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili 3-5 adet anahtar sözcük eklenmelidir.

 • Kongremiz Mart 2024 Doçentlik Başvuru Dönemi'nden itibaren geçerli olacak şartlara uygundur. ​

 • Özetlerinizi word/doc/docx formatında belirtilen tarihine kadar kongre mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildirilerin değerlendirmesi Bilimsel Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

 • Değerlendirme sonucu sorumlu yazara mail ile bildirilecektir.

BİLDİRİ KAYIT FORMU
ORJİNAL/ARAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI İÇİN ŞABLON
DERLEME/OLGU
ÇALIŞMALARI İÇİN ŞABLON
bottom of page